Consiliul de administratie
 
Declaratie de avere si interese

Vlada Mihaela

Vizualizare/Descarcare

Pais Ofelia Mihaela

Vizualizare/Descarcare
Matei Marcel
-incepand cu 01.08.2017
Vizualizare/Descarcare
Enuta Zinica
-incepand cu 01.08.2017
Vizualizare/Descarcare
Mocanu Gabriela
-incepand cu 01.08.2017
Vizualizare/Descarcare

 

Membri supleanti
 

 

Declaratie de avere si interese

Diaconu Mariea

Vizualizare/Descarcare

Tirdea L. Camelia - Otilia

Vizualizare/Descarcare

 

 

Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt urmatoarele:
1. avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului si situatiile financiare trimestriale si anuale;
2. organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al primarului unitatii administrativ-teritoriale, al primarului;
3. aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;
4. avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii;
5. analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;
6. propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai comitetului director in cazul in care constata existenta situatiilor care încalcă Legea 95/2006.
Dispozitiile din Legea 95/2006 referitoare la conflictul de interese se aplica si membrilor consiliului de administratie.
Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.