Asiguratii au dreptul, de la data dobandirii calitatii de asigurat, la pachetul de servicii de  baza  in  caz de boala  sau  de  accident, din  prima zi de imbolnavire ori de la data accidentului si pana la vindecare.

Asiguratii au urmatoarele drepturi:
a. Sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile legii si ale contractului-cadru;
b. Sa  fie  inscrisi  pe  lista  unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate  conditiile  legale in vigoare, suportand cheltuielile de transport, daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
c. Sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin  6  luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
d. Sa  beneficieze  de  servicii  medicale ,  medicamente ,  materiale  sanitare  si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;
e. Sa  efectueze  controale  profilactice , in  conditiile  stabilite  prin  contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;
f. Sa  beneficieze  de  servicii  de  asistenta  medicala  preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor, in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
g. Sa  beneficieze  de  servicii  medicale  in  ambulatorii  si  in spitale aflate in relatie contractuala  cu  casele  de  asigurari  de sanatate, in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
h. Sa  beneficieze  de  servicii  medicale de urgenta in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
i. Sa  beneficieze  de  unele  servicii  de  asistenta  stomatologica  in  conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
j. Sa  beneficieze  de  tratament  fizioterapeutic  si  de  recuperare  in  conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
k. Sa  beneficieze  de  dispozitive  medicale  in  conditiile  contractului-cadru  si  ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
l. Sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
m. Sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
n. Sa fie informati asupra riscurilor si beneficiilor in cazul tratamentelor medicale;
o. Sa  beneficieze  de  concedii  si  indemnizatii  de  asigurari  sociale  de  sanatate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.