Acte necesare pentru consultatie / internare

  1. Bilet de trimitere
  2. Dovada de asigurat
  3. Adeverinta de salariat
  4. Carte de identitate
  5. Cupon pensie / somaj
  6. Carnet de student / elev

Biletul de trimitere este valabil 30 de zile.
Adeverinta de salariat este valabila 90 de zile.
Pacientii care nu respecta sau care nu prezinta dovada calitatii de asigurat, vor plati integral contravaluarea consultatiei.