Structura organizatorica a Spitalului de Psihiatrie Murgeni - Total 141 paturi:

Sectia psihiatrie cronici 105 paturi
Compartiment medicina interna 16 paturi
Compartiment pediatrie 10 paturi
Compartiment psihiatrie acuti 10 paturi

 • Laboratoare
 • Laborator analize medicale
 • Servicii de specialitati comune
 • Camera de Garda
 • Compartiment prevenire si control al infectiilor nosocomiale
 • Statistica medicala
 • Registratura medicala
 • Sterilizare
 • Farmacie cu circuit inchis
 • Structura activitatilor auxiliare
 • Ateliere de intretinere si reparatii instalatii si utilaje cu urmatoarele formatii de lucru :
 • Formatia de intretinere reparatii utilaje
 • Formatia de intretinere reparatii instalatii sanitare
 • Formatia de intretinere reparatii instalatii electrice
 • Formatia pentru intretinerea constructiilor
 • Lenjerie, spalatorie
 • Bloc alimentar
 • Sructura functionala
 • Birouri
 • Compartimentul personal
 • Servicii

Serviciul administrativ, paza P.S.I. cuprinde:

 • Secretariat
 • Telefoane
 • Paza P.S.I.